Sport

Blog

Wszyscy wiedzą, czym jest SMS, jednak jak to wszystko wygląda od witryny fachowej oraz w jaki sposób wyglądało dawniej? Innowacyjny wzorzec przesyłania wiadomości SMS zakładał szyfrowanie każdego znaku na 7 bitach. To wywoływało, że nieosiągalne było wysyłanie wiadomości zawierających znaki narodowe, jednak z drugiej strony pozwalało zaoszczędzić trochę miejsca. Dopiero od niedawna osiągalny jest wzorzec kodowania znaków diakrytycznych na większej ilości bitów. Nieraz można spotkać się z wiadomościami typu bramka sms. Wyświetlają się one od razu na ekranie. Jest to kultowa odmiana wyświetlania SMSów na nowoczesnych telefonach typu IPhone. Dużo osób ubolewa nad ograniczeniem długości SMSa. Miarodajnym sposobem na obejście ograniczenia przez operatorów długości pojedynczej wiadomości stało się sprytne podzielenie długiej wiadomości na parę mniejszych sztampowych SMSów. Najczęściej, kiedy wysyłamy SMSa z telefonu, w polu nadawcy znajduje się numer telefonu. Każdy SMS mieści albowiem ze sobą pewną informację o nadawcy.

Categories: Informatyka

Comments are closed.